Privacy

Privacy

Anoniem

Af en toe gebruik ik stukjes uit behandelingen of ervaringen uit mijn werk in mijn blogs. Ik zorg er altijd voor dat de informatie anoniem en onherkenbaar wordt verwerkt. Zo zijn leeftijden en ook geslacht willekeurig veranderd en is genoemde informatie nooit herleidbaar naar de betreffende cliënt.

Beroepscode

Omdat ik lid ben van het NVO ben ik ook gehouden aan de beroepscode en geheimhoudingsplicht. Privacygevoelige informatie wordt daarom nooit zomaar gepubliceerd. Wanneer er eventueel persoonlijke informatie is verwerkt in de artikelen, is dit bijvoorbeeld een veralgemenisering uit verschillende behandeltrajecten/ervaringen, of worden (delen van) behandelervaringen willekeurig gemixt.